• ×

06:40 صباحًا , الثلاثاء 14 أكتوبر 1445

Om vrede in je hart te voelen……………… wat is de toekomst van atheïsten? / Hamed Ali Abdul Rahman

بواسطة : admin
 0  0  477
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 Om vrede in je hart te voelen……………… wat is de toekomst van atheïsten? / Hamed Ali Abdul Rahman
In de naam van Allah, de meest genadige en barmhartige
Niemand is gezegend met grotere zegeningen dan een kalmerend hart, een vast geloof en diepe sereniteit.
Waarom is dit artikel geschreven?:
Als je een gelovige bent, zal het je geloof opbouwen.
Misschien heb je iets nodig van wat erin werd genoemd om de atheïsten te antwoorden.
De mens is een ander wezen in vergelijking met andere wezens. Deze verschillen worden weergegeven in aan hem verleende bevoegdheden, vrijheid, wil en geest. In dit artikel zullen we een aantal van deze krachten en capaciteiten investeren en ze gebruiken in begrip en begrip.
Voordat ik begin wil ik zeggen:
Je zult verbaasd en geschokt zijn dat hoewel we in de 21e eeuw zijn, waar de wetenschap grote vooruitgang heeft geboekt, het menselijk denken is geëvolueerd, de menselijke intelligentie keer op keer is vermenigvuldigd, maar er zijn nog steeds mensen die het bestaan van God ontkennen.
De Franse filosoof Pascal zegt:
“Er zijn twee soorten mensen die we wijs kunnen noemen; zij zijn degenen die God dienen omdat ze Hem kennen, en degenen die Hem zoeken omdat ze Hem niet kennen.”
Het wetenschappelijke / mentale / filosofische bewijs dat Anthony Flew ertoe bracht het atheïsme af te wijzen, is het concept van (intelligent ontwerp) dat sinds het laatste kwart van de twintigste eeuw in de wetenschappelijke, filosofische en religieuze gemeenschappen wordt geboden.
Het concept van intelligent design beoordeelt dat: "het ontstaan en de structuur van het universum, evenals de oorsprong van het leven en levende organismen, is van een enorme mate van complexiteit, sluit het feit uit dat het willekeurig is gebeurd en het is absoluut noodzakelijk dat er een intelligente, deskundige en machtige ontwerper achter zit" . "Een reis van de geest" / Dr. Amr Sherif.
Anthony Flew zei ook: "Bewijs uit de moderne wetenschap van een verbazingwekkende complexiteit in de structuur van het universum wijst op het bestaan van een intelligente ontwerper. Modern onderzoek naar de oorsprong van het leven en wat is onthuld van de zeer complexe structuur en verbazingwekkende prestatiemethode van het DNA-molecuul bevestigen de noodzaak van het bestaan van de intelligente ontwerper.” (De vorige verwijzing.)
(*)Antony Flew is een bekende naam op het gebied van denken, filosofie en atheïsme en hij wordt beschouwd als een van de grootste atheïsten van de moderne tijd.
Nadat Anthony Flew de tachtig jaar had bereikt, begon hij te geloven dat er God is en schreef hij een boek met de titel (Er is een God). Het concept van "intelligent ontwerp" werd aangenomen door een groep senior biologen, natuurkundigen, scheikunde- en wiskundewetenschappers, evenals een groep filosofen. In dit artikel geven we enkele teksten.
Geestelijke ontwikkeling maakt de mens intelligenter in deductie, analyse, kritiek en benadering, zodat hij geen fysiek bewijs van het bestaan van God nodig heeft. Moderne atheïsten herinnerden ons aan de vroege pre-islamitische tijdperken, waarvan de mensen hun profeten om tastbaar bewijs van het bestaan van God vroegen, toen ze zeiden: ""Toon ons Allah in het openbaar".
In de oudheid waren mensen minder intelligent en dit wordt hen gedwongen het bestaan van God te ontkennen. Hun nederige intelligentie zorgde ervoor dat ze de terugkeer van het leven naar een persoon na de ontbinding van het lichaam niet begrepen.
Door deze ontkenning en hun eis om materieel bewijsmateriaal stuurde de Almachtige God opeenvolgende boodschappers die zowel goed nieuws brachten als waarschuwden. Soms zond God een paar boodschappers tegelijk of vaak als mensen tastbare bewijzen nodig hadden vanwege hun bekrompenheid en kortzichtigheid.Daarom is het bewijs, koranverzen, die de profeten en boodschappers gebruikten, zoals de kameel van God, de staf van Mozes, de tafel van Jezus... Enz.
Vervolgens observeren we de evolutie van het menselijk denken en dit is een natuurlijk resultaat vanwege de culturele en kennisaccumulatie. Elke generatie bouwt haar eigen cultuur en kennis op op de cultuur, kennis, informatie en ervaringen van haar voorgangers, zodat kennis groeit en intelligentie toeneemt. Daarom ontdekken we dat onze profeet Mohammed geen puur materieel vers heeft verteld zoals andere eerdere profeten. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) kwam met een intellectueel taalvers dat de menselijke intelligentie, intellect en intelligentie meer bespreekt dan een materieel vers. De tijdsperioden tussen de Boodschapper en de andere eindigden met de Profeet Mohammed, omdat mensen intelligenter zijn geworden en begrijpen dat hun behoefte aan iemand om hen te leiden naar het bestaan van God, de Schepper, minder is geworden.
Daarom ontkennen de meesten van degenen die het bestaan van de Schepper in latere tijden - de twintigste eeuw - niet ontkennen uit onwetendheid, maar uit arrogantie, koppigheid en misvatting. Weinigen ontkennen het uit onwetendheid, daarom zeg ik: de meeste atheïsten van onze tijd zijn jong in leeftijd en jong in kennis, zo niet allemaal. God heeft geen bewijs nodig, en het is erg beschamend, eerder, door gebrek aan smaak en omgangsvormen met God, proberen we Zijn bestaan te bewijzen, want dit is een van de constanten, absoluutheden en feiten die door gezond verstand worden aangegeven.
“Overdag heeft geen bewijs nodig voor zijn bestaan”
Als iemand het bestaan van God wil bewijzen, moet hij in zichzelf zoeken. Hij zal het onvermijdelijk vinden, en dan zal hij het in alles vinden (in een bloem, vlinder, bergen, lucht, wolken, atoom, cel, enz.). Dus, wat zijn externe bewijzen en bewijzen die we leveren om zo'n gemoedsrust te bereiken.

Dit was slechts een inleiding en we zullen meer bewijzen bespreken:
In atheïstische theorieën vertrouwen atheïsten op het feit dat het universum en het leven door toeval zijn ontstaan als een uitbreiding of afhankelijkheid van Darwins evolutietheorie, maar de waarheid is dat het een vervorming is. De evolutietheorie ontkent noch het bestaan van God, noch is in tegenspraak met het idee van het bestaan van God. Hun interpretatie van de theorie is dat het leven begon als een resultaat van een willekeurige mutatie gevolgd door verschillende, wat resulteerde in deze enorme diversiteit aan levende organismen.
Veel geleerden reageerden op deze interpretatie, bekritiseerden het en weerlegden het.
Deze reacties waren logisch en wetenschappelijk, en er werden veel boeken, volumes, artikelen en onderzoek geschreven. Ik heb veel lezingen en seminars over deze kwestie gegeven, dergelijke informatie kan in dit artikel niet worden besproken. Ik heb er een aantal geselecteerd en ze zijn voldoende. Dergelijke bewijzen zijn voldoende voor degenen die redenen opnoemen en alleen naar de waarheid zoeken. Wat betreft degenen die op zoek zijn naar bewijzen die overeenkomen met hun demonen en gedachten, dan zullen noch bewijzen, noch boekdelen voldoende zijn.
Als we atheïstische ideeën beschouwen, zullen we de gemeenschappelijke noemers vinden, namelijk verlangens en sensualiteit. Daarom roepen ze op tot vrijheden. Ze willen geen inperking of onderdrukking van hun vrijheden. Ze zien religies als inmenging in hun privéleven. Aan de andere kant kunnen ze de wetten van hun land niet kwijtraken. Daarom durven zulke personen religie en God te bekritiseren, maar kunnen ze de staat niet bekritiseren of van zijn wetten afwijken.

Bestrijding van religie om beperkingen op te heffen is onzin, aangezien beperkingen toch bestaan. Een ander onderwerp dat atheïsten negeren is 'rechtvaardigheid'. Ze zien dat oorlogen, rampen, armoede en honger onverenigbaar zijn met goddelijke gerechtigheid en dit is eigenlijk een slecht begrip, als gevolg van een kortzichtigheid van de gebeurtenissen.
Het bereiken van absolute gerechtigheid tussen mensen die worden vertegenwoordigd in (geld, gezondheid, kracht, macht) is onmogelijk vanwege ongelijke vermogens. Daarom wordt absolute gerechtigheid bereikt op de Dag der Wederopstanding, wat betekent dat iedereen die in het leven van deze wereld wordt ontzegd, ten volle zal worden bereikt op de Dag der Wederopstanding.
Daarom sluit het ontkennen van het idee van het bestaan van God de gerechtigheid uit die ze zoeken.
Er wordt ook opgemerkt dat atheïsten lijden aan een minderwaardigheidscomplex, ziekten, handicaps, ontbering, psychologische problemen, sociale problemen... enz., daarom koesteren ze een wrok op God en ontkennen Hem. Dit doet ons denken aan de vrouw wiens vijf kinderen stierven. Elk jaar werd een van haar kinderen ziek en stierf. Haar beperkte begrip deed haar zeggen dat als er een God was, HIJ de dood van al mijn zonen niet zou hebben toegestaan, dus ze geloofde niet in God en kon niet verdragen wat er met haar gebeurde.
Een ander voorbeeld is “Stephen Hawking”, de beroemde natuurkundige, de aanstichter van het moderne atheïsme. Hij was lichamelijk gehandicapt.
Zijn theorieën en interpretaties wezen op zijn haat jegens God, en daarom streeft hij ernaar om Hem te ontkennen. Hij zei dat:
Hawking verklaarde de opkomst van ons universum en de vervanging van de rol van God door de mythe van het multiversum.
Weet je hoeveel universums die Hawking aannam met zijn berekeningen in zijn boek (het grote ontwerp) om te ontsnappen aan de erkenning van de Almachtige God die Newton, Einstein, Max Planck en andere groten in de natuurkunde respecteerden. Hij ging uit van het bestaan van 10 exponenten - 500 universums.
Eigenlijk is de vraag fout en is het antwoord wiskundig onmogelijk omdat de onderdelen niet in elkaar grijpen zonder een expert. Opgemerkt wordt dat we het niet hebben gehad over het stuk voor stuk maken van onderdelen, maar dat we het alleen hebben over het in elkaar zetten ervan. Als het onmogelijk is om puur toeval in elkaar te zetten, hoe maak je het dan onderdeel voor onderdeel, met verschillende maten en functies, en elk onderdeel is evenredig met het andere onderdeel?
De volgende zijn meer bewijzen:
Ten eerste, zou je kunnen speculeren over de levende cel (celmembraan, cytoplasma, kern, organellen, endoplasmatisch reticulum, aminozuren, DNA, enz.) Elk van hen heeft een zeer nauwkeurig gedefinieerde functie. In een cel die verder gaat dan het gezichtsvermogen, werden veel boeken en volumes geschreven en werd het een onafhankelijke wetenschap die aan universiteiten werd onderwezen. Is het mogelijk om al deze onderdelen en elementen bij toeval in één keer te combineren met deze functies? Natuurlijk niet. Volgens de wetenschap, die strikte voorwaarden stelt, ontmoeten al deze elementen en functies elkaar in deze consistentie en deze prestatievoorwaarden bevestigen dat het niet mogelijk is om aan dit alles bij toeval te voldoen.
Als we geloven dat dergelijke voorwerpen bij toeval zijn verzameld, hoewel de geest en de wetenschap dat niet accepteren, de evolutietheorie, zorgen willekeurige mutaties ervoor dat ze willekeurig worden gereproduceerd en vervolgens worden geselecteerd door middel van natuurlijke selectie.
Als we dat in slechts één orgaan beschouwen, hoe zit het dan met de andere organen zoals lever, hart, nieren, longen... enz. De belangrijkste en onmogelijkste vraag om te beantwoorden is hoe de coördinatie tussen willekeurige mutaties plaatsvond tussen verschillende leden, willekeurige mutaties tussen twee of drie leden die onderlinge verbinding, aanpassing en coördinatie maakten.

Ondanks de moeilijkheid van een dergelijk proces, is het een overtreding die over het hoofd kan worden gezien, maar als willekeurige mutaties in meer dan honderd leden van het organisme tegelijkertijd plaatsvinden en evenredig, onderling verbonden en overeengekomen zijn om één functie te implementeren, is dit wetenschappelijk onmogelijk. Met andere woorden, een willekeurige mutatie in het hart past zich aan aan zijn functie en tegelijkertijd aan de functie van tientallen andere organen. Dit proces kan niet willekeurig plaatsvinden omdat deze alle wetten van natuurlijke waarschijnlijkheid negeren.

Met betrekking tot de mens wordt het als onmogelijk beschouwd. Zoals we eerder vermeldden, is er een vraag die de evolutietheorie niet kan beantwoorden, namelijk: "Hoe is het huwelijk tot stand gekomen?" Alle uitleg was zwak. Alle organismen die zichzelf voortplanten en hun nageslacht in stand houden, hebben geen ander organisme nodig om het bij zijn missie te helpen. Dit is een belangrijke regel, vooral in de wet van natuurlijke selectie, waardoor een schepsel een ander wezen nodig heeft; dit verzwakt het en vermindert de kracht ervan. Alle organismen die zichzelf voortplanten en hun nageslacht in stand houden, hebben geen ander organisme nodig om het bij zijn missie te helpen.
Dit is een belangrijke regel, vooral in de wet van natuurlijke selectie, waardoor een schepsel een ander wezen nodig heeft; dit verzwakt het en vermindert de kracht ervan. Ik wil graag de aandacht vestigen: Hoe is deze partner ontstaan? En waarom was het bestaan ervan nodig?

Het huwelijk is daarom een groot bewijs van de ongeldigheid, inconsistentie en onbeduidendheid van de evolutietheorie; het werd in de koran op meer dan één plaats genoemd.
Willekeurige mutaties kunnen in één organisme worden overschreden, maar tussen twee afzonderlijke organismen is het onmogelijk, omdat volgens de evolutietheorie elk organisme zijn eigen onafhankelijke mutaties heeft.
Hoe mutaties plaatsvonden tussen twee afzonderlijke organismen om complementair te worden aan elkaar, vooral in vitale functies. Als we kijken naar het voortplantingssysteem, zwangerschap en bevalling, zullen we merken dat deze complementaire harmonie niet het resultaat kan zijn van willekeurige mutaties.

Als soorten door mutatie zijn neergedaald, waarom zien we dan niet oneindig veel van deze overgangsvormen? Volgens deze theorie zou er een oneindig aantal overgangsvormen moeten zijn, dus waarom vinden we ze niet in ontelbare aantallen begraven in de aardkorst. Waarom vinden we alleen volledig ontwikkelde organismen, organen en functies?
Eerder zeiden we dat de levende cel zo complex is in zijn structuur, dat het daarom niet mogelijk is om zijn elementen met verschillende structuur en functies te verzamelen en te installeren en bij toeval te ontmoeten.
We zullen al deze inspanningen en mutaties overslaan en een cel onderzoeken met volledige groeiverbindingen en -elementen. De cel ontworteld van het levende organisme, eenmaal gescheiden van het levende organisme, sterft de cel - kan iemand tot leven terugkeren? (O jullie atheïsten, neem deze cel en breng hem weer tot leven). Natuurlijk is het niet mogelijk. Levenskwestie is een complex geval, niet alleen een cel, enzymen, kernen en mutaties, en dit is een bewijs dat het niet willekeurig kan worden gevormd.

Een ander belangrijk punt zijn gevoelens (goedheid, zoals liefde, vriendelijkheid, altruïsme en barmhartigheid). Een dergelijke theorie is in tegenspraak met de evolutietheorie, die afhankelijk is van natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie betekent leven in de jungle (survival of the fittest), dus waar kwamen de gevoelens van mededogen en altruïsme vandaan?
Een ander punt dat in de evolutiekwestie moet worden overwogen, is evolutie, aanpassing en mutatie die bij sommige levende organismen optreden als gevolg van veranderende omstandigheden en omgevingen. Dit is een intelligente evolutie die door God is geschapen en het is de wil van de Almachtige God.
Het apenbewijs:

De filosofische regel zegt: Een filosofisch bewijs wordt als compleet beschouwd wanneer het bewijs van de waarheid van de mening wordt gecombineerd met het bewijs van de fout van de tegenovergestelde mening. Daarom hield ik echt van de wetenschapper Gerald Schroeder (PhD in Nuclear Physics and the Universe), die in zijn boek (Science of God) het bewijs weerlegde dat ze 'ape-bewijs' noemen. Degenen die deze mening aanhangen, vergelijken de mogelijkheid dat het leven door toeval is ontstaan met een groep apen die constant op een computertoetsenbord tikken.
Ze zien dat apen in een van hun eindeloze pogingen toevallig een gedicht uit het sonnet van Shakespeare kunnen schrijven. Schroeder begint zijn weerlegging met het presenteren van een experiment van de British National Council for the Arts waarin onderzoekers zes apen een maand lang in een kooi hielden en een computertoetsenbord bij hen achterlieten nadat ze hen hadden geleerd de toetsen te typen.
Het resultaat was 50 pagina's geschreven zonder een enkel correct woord, zelfs als dat woord een enkele letter zoals A was, en merkt op dat er een spatie voor en na de letter "A" moet zijn om het als een woord te beschouwen, en als het toetsenbord dertig toetsen bevat, wordt de mogelijkheid om bij elke poging een woord uit één letter te halen, 1/27.000.

Daarna paste Schroeder deze mogelijkheden toe op Shakespeare's "Sonata" en kwam met de volgende resultaten:
1- Na het tellen van de letters van het sonnet, bleek dat het er 488 waren, dus wat is de kans om de titel van zo'n gedicht te schrijven door toevallig op het toetsenbord van de computer te raken (dat wil zeggen, de 488 letters staan in dezelfde volgorde als in het sonnet)?
2. Het waarschijnlijke resultaat is één gedeeld door 26 vermenigvuldigd met 26, is gelijk aan 488 keer en dit is gelijk aan 10(-690). Toen wetenschappers het aantal deeltjes in het universum telden (elektronen, protonen en neutronen), vonden ze 10 (80), wat betekent (één gevolgd door 80 nullen aan de rechterkant). Dit betekende dat er niet genoeg deeltjes zijn om de experimenten uit te voeren, en we zullen 10 (600) extra deeltjes nodig hebben.
3. Als we alle materie van het universum omzetten in computerchips, die elk een deel van een miljoenste gram wegen, en we nemen aan dat elke chip pogingen kan doen, in plaats van apen met een snelheid van een miljoen pogingen per seconde, we vinden dat het aantal pogingen dat is gedaan sinds de schepping van het universum 10 (90) is en dit betekent dat je weer een heelal 10 (600) groter of een langere leeftijd van het heelal nodig hebt met dezelfde hoeveelheid!

Het toeval heeft zijn wet (waarschijnlijkheidswet), daarom hebben specialisten niemand overgelaten om iets aan een dergelijke wet toe te voegen en bewijzen te leveren. Volgens Schroeders uitleg is het rationele bewijs waarop het atheïsme is gebaseerd volledig ingestort. Als we hieraan de kracht van het bewijs toevoegen dat wordt geleverd door de enorme complexiteit in de structuur van het universum en de functie van DNA, dan hebben we het filosofische en wetenschappelijke bewijs van het bestaan van God voltooid.


Bij het lezen van het boek van Anthony Flew "A Mind's Journey", vertaald door Amr Sharif, zegt Anthony Flew: "Mijn reis naar God was een puur mentale reis".
Ik volgde het bewijs tot het einde en deze keer leidde het me naar God die zelfvoorzienend, eeuwig, immaterieel, alomtegenwoordig, alwetend, almachtig is” (artikel getiteld “Scientific Thinking and Religion / Prof. Dr. Othman Hammoud)
Er zijn bewijzen dat het lot voorbestemd is en niet louter toeval. Een persoon droomt een droom en dan komt zo'n droom uit. Hoe kan dit gebeuren als de gebeurtenissen niet zijn geschreven en geschat? Hoeveel ze het ook proberen uit te leggen via het onderbewustzijn of de psychologische toestand, misschien kunnen sommigen van hen door deze logica worden verklaard.
Veel dromen kunnen niet het gevolg zijn van het onderbewuste.
Het onderbewustzijn kan het ongeziene niet voorspellen, mensen die je nog nooit in je leven hebt gezien en die je nog nooit hebt ontmoet, je ziet ze in een droom en dan zie je ze in werkelijkheid in dezelfde vorm.
Ook zijn er gebeurtenissen, posities en plaatsen alsof ze typerend zijn. Dit geeft aan dat het leven geen groep willekeurige mutaties is, het is nauwkeurig gemaakt.
Atheïsten beweren vaak dat het universum volgens vaste natuurwetten werkt die het beheersen. Als we erover nadenken, zullen we ontdekken dat deze wetten tot de grootste bewijzen van het bestaan van de Schepper behoren. De wetten van de natuurkunde, scheikunde en biologie, de wetten van zwaartekracht, beweging, snelheid, druk, geluid, licht, elementen, enz. zijn onveranderlijke wetten. We kunnen een wet alleen een wet noemen als deze constant is.
De vraag is hier of het mogelijk is dat stabiele regels bij toeval ontstaan, omdat het toeval ze nooit kan bewijzen, het toeval hen in staat stelt te veranderen, en dat ontkracht het karakter van het recht voor hen. Aangezien dit vaste wetten zijn, suggereert dit dat ze niet uit een branche kwamen en niet per ongeluk zijn ontstaan.
Met geleerden:
Albert Einstein: De auteur van de "relativiteitstheorie", zijn naam is synoniem met genialiteit, wat zei hij over God? “Einstein gelooft in een Schepper die alomtegenwoordig, alwetend, almachtig en grenzeloos is door tijd of plaats”. In zijn geschriften noemde Einstein God vele namen "Subliem Intellect, Oneindige Allerhoogste Geest, de Allerhoogste Geest.
Zijn beroemde gezegde, "God dobbelt niet met het universum" is een voldoende bewijs voor het bestaan van God. Dit betekende dat de wetten van wiskunde, natuurkunde of scheikunde nooit verkeerd kunnen zijn " De reis van een geest" / Amr Sharif).God dobbelt niet, wat betekent dat het geen willekeurig proces is. We kunnen opmerken dat in koranvers "Niet voor (luie) sport hebben Wij de hemelen en de aarde en alles wat daartussen is geschapen! Als het Onze wens was geweest om (slechts) een tijdverdrijf te nemen, dan hadden We het zeker van de dingen die ons het dichtst bij stonden moeten nemen, als We (zoiets) zouden doen!
Isaac Newton :
Ondanks Newton's beroemde ontdekkingen van beweging en zwaartekracht, waarschuwde hij ervoor te denken dat de wereld slechts een machine is, en zei dat zwaartekracht de beweging van de planeten verklaart, maar het verklaart niet wie de planeten beweegt. God regeert alles en weet alles wat bestaat of gedaan kan worden.
Werner Heisenberg, een Duitse wetenschapper, zegt: "Wat de magnetische naald bepaalt om zich in het noorden en het zuiden te vestigen, is een indrukwekkend systeem dat wordt geregeerd door een wijze en capabele kracht. Als deze macht zou ophouden te bestaan, zouden verschrikkelijke rampen de mensheid treffen, rampen die erger zijn dan nucleaire explosies en vernietigingsoorlogen."
Darwin: De beroemde bioloog ... de auteur van de evolutietheorie heeft het volgende bewezen in zijn autobiografie:
“Het is onmogelijk voor te stellen dat een enorm universum van ons met een schepsel begiftigd met onze immense menselijke vermogens is ontstaan door puur blind toeval of omdat noodzaak de moeder van uitvinding is. Als ik nadenk over het universum om me heen, zoek ik naar de eerste reden achter dit bestaan, en ik merk dat ik gemotiveerd ben door een intelligente geest, en daarom geloof ik in het bestaan van God."
Dit is de mening van de auteur van de evolutietheorie en dit spoort ons aan om terug te keren naar het verstand om na te denken over de woorden van de atheïst die deze theorie uitbuitte en interpreteerde in overeenstemming met hun grillen.
Toen Darwin de evolutietheorie of hypothese formuleerde, formuleerde hij die vanuit een puur wetenschappelijk standpunt dat niet in strijd is met religies. Darwin probeerde de evolutie van levende wezens uit te leggen en zei niet dat het begon zonder een schepper of dat het willekeurig of bij toeval gebeurt.
In dit verband zei de grote Chinese paleontoloog Jin Yuan Shen: In China kun je Darwin bekritiseren, maar je kunt de regering niet bekritiseren. In Amerika kun je de regering bekritiseren, maar je kunt Darwin niet bekritiseren. De wetenschappelijke gemeenschap is gaan accepteren dat je de snelheid van het licht of de grootte van de zwaartekracht (wat wetenschappelijke constanten zijn) in twijfel kunt trekken, maar je kunt het darwinisme niet in twijfel trekken. De universiteitsprofessoren in de Verenigde Staten die tegen het darwinisme zijn, worden doorverwezen naar administratief werk en mogen geen lesgeven aan studenten.
Ten slotte willen we de mening van filosoof John Fester, hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Oxford, in zijn boek (God is de Schepper van wetten) nog eens bekijken:
"Als we het bestaan van de natuurwetten erkennen, dan zal deze regeling eenvoudig en ten volle verklaard worden door het bestaan van GOD".
Antony Flew zegt: Als er een God is die het lot van mensen bepaalt, zou het dwaas zijn om hem niet te kennen en te werken om hem te behagen. Als we niet kunnen waarnemen buiten de sensueel waarneembare materie waaruit de hersenen en alle cellen van een levend wezen zijn gemaakt, betekent dit niet dat er geen kracht is die deze substantie leven en inzicht geeft, maar het betekent alleen dat onze zintuigen het niet kunnen waarnemen direct.
Sharif (2011, p. 93) vat de uitspraken van deze geleerden samen door te zeggen: “Wetenschappers die de wetten van God achter het universum erkennen, leveren geen bewijzen om een filosofisch concept te verdedigen, maar ze drukken eerder een realiteit uit die de moderne wetenschap heeft aangetoond en opgelegd aan eerlijke en logische geesten, met bindende en onweerlegbare argumenten”.
(Wetenschappelijk denken en religie / Prof. Othman Hammoud)
Beste allemaal,
Ik had veel informatie over dit onderwerp verzameld, maar ik hield het liever kort, omdat het dezelfde betekenis uitdraagt en dezelfde waarheid bevestigt. Ik realiseer me dat, wie niet overtuigd is door de voorgaande bewijzen, ondanks de duidelijkheid, hij/zij arrogant is, hij/zij niet op zoek is naar kennis of waarheid, en daarom zal uitweiding niet helpen. We hebben misschien een artikel of een ander onderwerp nodig dat een aantal diepgaande vragen beantwoordt die verband houden met dit onderwerp, zoals (goed en kwaad, libertarisme en determinisme, dood en opstanding ... enz.), het is nu niet het onderwerp van onze discussie.

Het belangrijkste doel van ons artikel is om te bewijzen dat het universum niet tevergeefs is geschapen en dat er een intelligente ontwerper is en een grote, capabele, dominante macht die alles controleert. Deze kracht is de Almachtige God. Als we het bestaan van de grote, machtige en capabele Schepper vaststellen, is het intellect, intelligentie en wijsheid die we kennen en dichter bij Hem komen om ons sterk en veilig voor gevaar te voelen. Het negeren van al dergelijke zaken is roekeloosheid.
Er is nog een andere vraag die bij me opkomt en gerelateerd is aan het onderwerp, namelijk: Er zijn veel religies die beweren de juiste te zijn, hoe kan ik de ware religie kennen? Of hoe weet ik dat ik de juiste weg volg? Het antwoord op deze vraag heeft boekdelen nodig om uit te leggen, maar ik zal basisregels geven die de waarheidszoeker zullen leiden.
De eerste en fundamentele voorwaarde: waaraan moet worden voldaan in deze religie en die in overeenstemming is met wat we in dit artikel hebben gepresenteerd, en ook in overeenstemming met de reden en logica dat deze religie of deze doctrine eenheid vereist (een religie van monotheïsme) die slechts één God erkent, een enkele, eeuwige, die geen partner of gelijke, machtige en alwetende expert heeft.
De Almachtige God zei en legde de onmogelijkheid uit om meer dan één godheid te hebben:
Allah heeft geen zoon verwekt, noch is er een god naast Hem: (als er veel goden waren), zie, elke god zou hebben weggenomen wat hij had geschapen en sommigen zouden het over anderen hebben geregeerd! Glorie aan Allah! (Hij is vrij) van de (soort van) dingen die ze Hem toeschrijven!
De tweede voorwaarde:
Er moet een methode zijn waarmee we aanbidden en dichter bij God komen, de methode van aanbidding en transacties uitleggen. Een dergelijke methodologie moet door God Zelf worden geplaatst, zonder enige vervorming. Een van de voorwaarden voor de geldigheid ervan is de frequentie van vertellers, die van de ene naar de andere overgaan totdat ze de boodschapper bereiken die door God is gezonden. Hoe dichter de Boodschapper bij het tijdperk was waarin we leven, hoe nauwkeuriger de uitspraken over hem. In een meer duidelijke zin zullen we volgen wat door de laatste Boodschapper is verzonden.
De derde voorwaarde: deze religie moet de vorige aanvullen en de rest van de hemelse religies of sekten erkennen. Goddelijk geopenbaarde religies die door God zijn gezonden, daarom zullen we in ze allemaal geloven. Deze religies zijn een prachtig, uitgebreid en volledig compatibel systeem dat de eenheid van Allah bewijst.
Als we een van de hemelse religies ontkennen of een van de boodschappers ontkennen, zullen we noodzakelijkerwijs de rest ontkennen omdat de afzender één "God" is. Ik heb mijn best gedaan om belangrijke en nuttige informatie te verstrekken; Ik hoop dat het de nodige hulp heeft gegeven
Bereid door: Hamed Ali Abdul Rahman

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 06:40 صباحًا الثلاثاء 14 أكتوبر 1445.